logo-he-mobile

זהו פרויקט ללא מטרות רווח. עלותו האמיתית של כל כרטיס הינה 200 ש"ח.
יחד עם זאת, אנו מאמינים שהתכנים חשובים וצריכים להיות נגישים לכולם. לכן אנו מציעים כרטיסים במחיר סמלי, מחיר חלקי, מחיר מלא, ומחיר עם תרומה שתסייע במימון שאר הכרטיסים. אנו משאירים לך את הבחירה שמתאימה לך.


רוצה לתרום אקסטרה?

עזרו לנו להמשיך את הפעילות ולהפיץ את המסרים: